ترمینال مخابراتی

  • ترمینال مخابراتی ۱۰ زوج
  • تولیدشده با مواد پلاستیک نو
  • پلاتینهای با کیفیت
  • استفاده از پیچ و مهره مرغوب 

ترمینال مخابراتی
ترمینال مخابراتی