فروش سربکسل آسانسور

قلاب سربکسل (Rope Termination) یک وسیله مناسب جهت اتصال انتهای سیم بکسل می باشد. این وسیله در دو نوع متقارن (Symmetrical) و نامتقارن (Asymmetrical) می باشد . نوع متقارن آن معمولاً به عنوان اتصال انتهای سیم بکسل های آسانسور و بالابر به کار می رود و به آسانی باز و بسته شده و طریقه ی ساخت و نصب آن نیز همانند سوکت های نامتقارن است با این تفاوت که به علت تقارن موجود در این سوکت،خطر ناشی از نصب نادرست وجود ندارد و طریقه ی بازرسی آن نیز مشابه سوکت غیر متقارن است و نصب آن بدین صورت است که انتهای سیم بکسل ابتدا از داخل مخروط سوکت گوه (Wedge Socket) عبور داده می شود، سپس بصورت حلقه خم شده و با وارد آمدن بار به گوه ، قفل و محکم می گردد.
فروش سربکسل آسانسور

استاندارد قلاب سربکسل آسانسور

استفاده صحیح و رعایت مسائل ایمنی حائز اهمیت می باشد. آنچه که به آن پرداخته می شود موارد ایمنی در موقع استفاده از قلاب سربکسل آسانسور مطابق با استاندارد اروپایی DIN EN 13411-7 و DIN 15315 برای سر بکسل های متقارن و DIN 43148 برای سر بکسل های نامتقارن میباشد .
امروزه برای اتصال انتهای سیم بکسل های آسانسور و بالابر ، بیشتر از نوع متقارن آن استفاده میشود و گوه های نامتقارن در جرثقیل ها استفاده میشود لذا مطالب ذیل ، عمدتا ،در مورد قلاب سر بکسل های آسانسور از نوع نامتقارن بیان شده است و همانطور که در بالا ذکر گردید ، موارد بازرسی در قلاب سر بکسل نوع متقارن و نامتقارن کاملا شبیه به همدیگر میباشد .

موارد ایمنی که هنگام مونتاژ قلاب سربکسل بایستی به آن توجه داشت

•    ضروری است که فقط از گوه و قلاب با ابعاد و استحکام صحیح مختص سیم بک سل فولادی استفاده شود. عدم رعایت این شرط ممکن ا ست منجر به درآمدن سیم بکسل یا موجب شکست طناب سیمی یا اتصال شود.
•    برای جا انداختن سیم بکسل و گوه در داخل سوکت، توصیه می شود نیروی کافی به دو قسمت سیم بکسل وارد شود و گوه را از طریق چکش کاری با استفاده از یک چکش چوبی، در محل خود قرار دهید تا از آسیب دیدن اتصالات و سیم بکسل جلوگیری شود. باری حداقل به اندازه ۱۰ % نیروی حداقل گسیختگی سیم بکسل توصیه می شود اعمال و حفظ شود، اما بدون مراقبت رها نشود، تا وقتی که گوه و طناب فولادی در داخل بدنه قلاب محکم قرار گیرند. لازم ا ست گوه، قبل از این که مجموعه مورد استفاده (بهره برداری) قرار گیرد، کاملاً در جای خود نشسته باشد.
•    پین باید طوری در جای خود محکم بسته شود که طی کار کردن نتواند از موقعیت خود حرکت کند
•    حداقل ۲ کرپی بایستی در اتصالات کابین و قاب وزنه و ۳ کرپی در اتصالات سیستم ترمز ایمنی پاراشوت موجود باشد. فاصله کرپی ها باید حداقل ۴ برابر قطر سیم بکسل باشد.
•    مهره ها باید در سمتی باشند که بار در این سمت وارد می شود.
•    در انتهای سیم بکسل، سر سیم بکسل فلزی وجود دارد که با پیچ و مهره به بدنه پایین متصل می شود
•    میله سربکسل باید در جهتی از سیم بکسل باشد که تحت نیرو قرار دارد.
•    برخی از این سربکسل ها در سمت مهره دارای فنری می باشند که با این فنر میزان کشش سیم بکسل را تنظیم و متعادل می کنند. این فنرها علاوه بر این کار، مانع از لرزش کابین در هنگام حرکت کردن و ایستادن می شوند.