فلکه هرزگرد گیرلس

تلفن : 02146893204
واتس آپ : 09358987865  (ارتباط فقط از طریق واتس آپ)

 

قطر تعداد شیار  تعداد و نوع بلبرینگ نمره بکسل قطر شفت
240 Ø 4  -  8 3 بلبرینگ 
ژاپنی - کره ای - چینی 
6  -  8 50 Ø تا 60 Ø
Ø 320  13  -  4 3 - 4 بلبرینگ 
ژاپنی - کره ای - چینی 
6  -  8 50 Ø تا 60 Ø
Ø 400  6  -  4 3 بلبرینگ 
ژاپنی - کره ای - چینی 
8  -  12 50 Ø تا 60 Ø
Ø 440  6  -  4 3 بلبرینگ 
ژاپنی - کره ای - چینی 
8  -  12 50 Ø تا 60 Ø
Ø 520  6  -  4 4 بلبرینگ 
ژاپنی - کره ای - چینی 
8  -  12 50 Ø تا 60 Ø

فلکه هرزگرد گیرلس

فروشگاه قطعات آسانسور