واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت شرکت با بکارگیری دستورالعمل های مدیریت کیفیت براساس استانداردهای    ISO9001 و  ISOTSدو بخش کنترل حین تولید وکنترل محصول نهایی را انجام می دهد.
امکانات کافی در این بخش جهت کنترل تمامی آیتم های موثر درکیفیت مواد ورودی و قطعات تولیدی می باشد.


امکانات آزمایشگاه به شرح زیراست:

دستگاه اسپکرومتربا قابلیت آنالیز26عنصردرپایه آهن و چدن
دستگاه سختی سنج برینل با قابلیت سختی سنجی برینل
قطعات آسانسور

تلفن : 02146893204
واتس آپ: 09358987865 (ارتباط فقط از طریق واتس آپ)

فروشگاه قطعات آسانسور